5. Nadzór i współpraca z wykonawcami.

Nadzór autorski to niezbędny element spinający projekt z budową. Jego zakres to wyjaśnianie szczegółów dokumentacji, dbałość o prawidłowy przebieg budowy, jej zgodność z projektem i standardami, a także uzgadnianie zmian zgłaszanych w trakcie budowy. Nadzór autorski nie zastępuje funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.