3. Projekt budowlany

Po zaakceptowaniu koncepcji, gdy znane jest usytuowanie budynku należy wykonać wiercenia i badania geotechniczne określające wytrzymałość gruntu, poziom wód gruntowych i inne czynniki. Następuje faza techniczna opracowania projektu.
Powstaje projekt, którego zakres odpowiada co najmniej Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt budowlany, zaopatrzony w odpowiednie uzgodnienia i dokumenty jest podstawą do otrzymania pozwolenia na budowę.