2. Koncepcja

To bardzo istotna faza projektu. Zebrane informacje i wyniki analiz przekształcają się w konkretny dom, usytuowany w konkretnym miejscu.
Pierwsza wersja jest dyskutowana, poprawiana, powstają kolejne. Przygotowywane są wstępne rysunki ( perspektywy i plany), wizualizacje, makiety czy nawet filmy - tak, aby ocenić nasze pomysły i koncepcje pod kątem Waszych oczekiwań i nadać końcowy kierunek projektowi - aż do momentu, w którym będzie to Twój Dom.
Równolegle do prac projektowych wykonuje się uzupełniające opracowania, takie jak mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni, bilans mediów, obsługa komunikacyjna ....