1. Faza wstępna

Jest to etap zbierania informacji i dokładnej analizy - praca wstępna konieczna do przygotowania projektu Twojego domu. Formułujemy szczegółowy program, w którym, po dokładnych omówieniach, definiujemy potrzeby i cele inwestora. Określamy wielkość domu, ilość i rodzaj pomieszczeń, ich wzajemne relacje. Dokładnie analizujemy działkę, możliwości usytuowania i kształt domu, wpływ stron świata, nasłonecznienia, relacji z otoczeniem, zielenią, komunikacją, uzbrojeniem terenu.
Analizujemy także możliwości zabudowy z prawnego punktu widzenia wynikające z postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub innych uwarunkowań, dostępu do mediów itp.